Van tuần hoàn khí thải EGR xe xúc đào Kobelco Sk200-8

Van tuần hoàn khí thải EGR xe xúc đào Kobelco Sk200-8

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Van tuần hoàn khí thải EGR xe xúc đào Kobelco Sk200-8

Dùng cho xe xúc đào Kobelco Sk200-8
Brand: OEM Genuine
New 100%