Van hồi dầu bơm cao áp máy xúc Komatsu

Van hồi dầu bơm cao áp máy xúc Komatsu
Brand: Komatsu

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Van hồi dầu bơm cao áp máy xúc Komatsu
Brand: Komatsu

Dùng cho xe Komatsu:
Động cơ: SA6D140E, SAA6D125E, SAA6D140E, SDA6D140E
Máy xúc: Komatsu PC400, PC450
Xe Xúc lật: WA470, WA480, WA500