Van giới hạn áp suất nhiên liệu Common rail máy xúc đào Komatsu

Van giới hạn áp suất nhiên liệu Common rail máy xúc đào Komatsu
Hiệu: Denso

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Van giới hạn áp suất nhiên liệu Common rail máy xúc đào Komatsu
Hiệu: Denso

Dùng cho động cơ máy xúc đào Komatsu: SA6D125E-3A-7W; SA6D125E-3B-7; SA6D125E-3C-7A; SA6D140E-3B-7; SA6D140E-3C-7; SA6D140E-3E-7; SA6D140E-3G-7; SA6D140E-3H-7; SAA6D125E-3A-8W;