Nhớt máy Kobelco 15W40 máy xúc đào, loại 20l/xô OK15W4020

Thương hiệu: Kobelco
Loại dầu: dầu nhớt động cơ.
Công thức Bảo vệ quá nhiệt kéo dài tuổi thọ động cơ
Áp dụng: xe cơ giới, máy xúc, ủi
Cấp chất lượng: API CH4

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Thương hiệu: Kobelco
Loại dầu: dầu nhớt động cơ.
Công thức Bảo vệ quá nhiệt kéo dài tuổi thọ động cơ
Áp dụng: xe cơ giới, máy xúc, ủi
Cấp chất lượng: API CH4

Độ nhớt: SAE 15W40
Màu: Hổ Phách
Điểm chớp cháy: 220°C.
Độ nhớt động học: 182.1 mm/s² ở 40°C