Kim phun máy xúc đào Kobelco SK330-8 (Hino J08E )

Thương hiệu: Denso
Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000 /ISO/TS 112949
Kích thước: tiêu chuẩn

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Thương hiệu: Denso
Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000 /ISO/TS 112949
Kích thước: tiêu chuẩn

Dùng cho; máy đào Kobelco SK330-8, Hino J08E.
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000 /ISO/TS 112949