Két lạnh máy xúc đào Kobelco SK200-8/SK330-8

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000 /ISO/TS 112949
Kích thước: tiêu chuẩn

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000 /ISO/TS 112949
Kích thước: tiêu chuẩn

Dùng cho; máy đào, cuốc Kobelco SK200-8/SK330-8
Loại: quạt làm mát động cơ
Material: Aluminum
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000 /ISO/TS 112949