Ga lê tỳ xe ủi Komatsu D50 SF

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

Độ cứng HRC 50-55
Vật Liệu:Sắt và hợp kim
Tâm ngắn- tâm dài: 110-310
Trọng lượng: 49kg