Dầu nhớt động cơ CRB Turbo 20W50 máy xúc đào/CH4

Thương hiệu: Castrol
Loại dầu: dầu nhớt động cơ.
Công thức Bảo vệ quá nhiệt kéo dài tuổi thọ động cơ
Áp dụng: xe cơ giới, máy xúc, ủi
Cấp chất lượng: API CH4

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Thương hiệu: Castrol
Loại dầu: dầu nhớt động cơ.
Công thức Bảo vệ quá nhiệt kéo dài tuổi thọ động cơ
Áp dụng: xe cơ giới, máy xúc, ủi
Cấp chất lượng: API CH4

Độ nhớt: SAE 20W50
Màu: Hổ Phách
Điểm chớp cháy: 220°C.
Điểm ngừng chảy: -42°C
Độ nhớt động học: 182.1 mm/s² ở 40°C