Cốc lọc nhiên liệu máy xúc đào Komatsu

Cốc lọc nhiên liệu máy xúc đào Komatsu

Giá liên hệ

Mô tả

Cốc lọc nhiên liệu máy xúc đào Komatsu

Dùng cho
Xe ủi: D85EX, D85PX
Xe tải tự đổ: HD255 . HD325 . HD405 . HD465 . HD605 . HM250 . HM300 . HM350 . HM400 .
Động cơ: SAA6D125E . SAA6D140E . SAA6D170E . SDA6D140E
Xe xúc đào: PC400 . PC450 . PC600 . PC650 . PC700 . PC800 . PC800SE . PC850 . PC850SE
Xe xúc lật: WA470 . WA480 . WA500