Bơm nước máy xúc đào Kobelco SK200-8 DK00017

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000
Kích thước: tiêu chuẩn

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000
Kích thước: tiêu chuẩn

Dùng cho: Kobelco SK200-8
Động cơ : máy cuốc, đào
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000