Bơm dầu nhiên liệu máy xúc đào Kobelco SK330-8

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000
Kích thước: tiêu chuẩn

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000
Kích thước: tiêu chuẩn

Dùng cho: Kobelco SK330-8
Động cơ : máy cuốc, đào
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000