Bộ roang đại tu động cơ xe xúc đào Komatsu PC450-8

Bộ roang đại tu động cơ xe xúc đào Komatsu PC450-8

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Bộ roang đại tu động cơ xe xúc đào Komatsu PC450-8

Dùng cho xe xúc đào Komatsu PC450-8
Brand: YAC
New 100%