BỘ LỌC XE ĐÀO KOMATSU PC350-6

Thương hiệu: Donaldson
Tiêu chuẩn: ISO/TS 16949:2009
Tiêu chuẩn giấy lọc: công nghệ Powercore

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Thương hiệu: Donaldson
Tiêu chuẩn: ISO/TS 16949:2009
Tiêu chuẩn giấy lọc: công nghệ Powercore

CÁC LOẠI LỌC:
Lọc gió ngoài : P181070
Lọc gió trong : P124046
Lọc thủy lực : P551210
Lọc nhiên liệu : P557440
Lọc nhớt : P550086