BỘ LỌC XE ĐÀO KOMATSU PC300/PC350-7

Thương hiệu: Donaldson
Tiêu chuẩn: ISO/TS 16949:2009
Tiêu chuẩn giấy lọc: công nghệ Powercore

Giá liên hệ

Mô tả

Thương hiệu: Donaldson
Tiêu chuẩn: ISO/TS 16949:2009
Tiêu chuẩn giấy lọc: công nghệ Powercore

CÁC LOẠI LỌC:
Lọc gió ngoài : P532503
Lọc gió trong : P532504/P181213
Lọc thủy lực : P550787
Lọc nhiên liệu : P557440
Lọc nhớt : P553000