BỘ LỌC XE ĐÀO KOMATSU PC200-8

Thương hiệu: Donaldson
Tiêu chuẩn: ISO/TS 16949:2009
Tiêu chuẩn giấy lọc: công nghệ Powercore

Giá liên hệ

Mô tả

Thương hiệu: Donaldson
Tiêu chuẩn: ISO/TS 16949:2009
Tiêu chuẩn giấy lọc: công nghệ Powercore

CÁC LOẠI LỌC:
Lọc gió ngoài : P532966
Lọc gió trong : P533781
Lọc thủy lực : P550787
Lọc nhiên liệu tách nước: P551864
Lọc nhiên liệu tinh: P550774/P550881
Lọc nhớt : P550909 (P558615)