Bạc sét măng máy xúc đào Hino J05E

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000
Kích thước: tiêu chuẩn

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000
Kích thước: tiêu chuẩn

Dùng cho: Hino J05E
Động cơ : máy xúc đào
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000