Bạc động cơ máy xúc đào Mitsubishi 6D22

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000
Kích thước: tiêu chuẩn

Giá liên hệ

So sánh

Mô tả

Chất lượng: mới 100%
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000
Kích thước: tiêu chuẩn

Dùng cho: Mitsubishi 6D22
Động cơ : máy xúc đào
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2000