Xe lu

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2
Số khung : 751750131536
Nước sản xuất : Đức

SKU: BW115AC.2.1536
310.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2
Số khung : 751750131536
Nước sản xuất : Đức

SKU: N/A
310.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung BOMAG BW115AD-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AD-2
Số khung : 751750121501
Nước sản xuất : Đức

SKU: N/A
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung HITACHI CC150C-3

0 out of 5
(0)

Xe lu rung HITACHI CC150C-3
Số khung : HCM8UF00H0031143
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

SKU: CC150CW.0102
320.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung HITACHI CC150C-3

0 out of 5
(0)

Xe lu rung HITACHI CC150C-3
Số khung : HCM8UF00H0031143
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

SKU: N/A
320.000.000  Đặt hàngSo sánh
310.000.000 

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2

0 out of 5
(0)
SKU: BW115AC.2.1536

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2
Số khung : 751750131536
Nước sản xuất : Đức

Đặt hàngSo sánh
310.000.000 

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2
Số khung : 751750131536
Nước sản xuất : Đức

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Xe lu rung BOMAG BW115AD-2

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Xe lu rung BOMAG BW115AD-2
Số khung : 751750121501
Nước sản xuất : Đức

Đặt hàngSo sánh
320.000.000 

Xe lu rung HITACHI CC150C-3

0 out of 5
(0)
SKU: CC150CW.0102

Xe lu rung HITACHI CC150C-3
Số khung : HCM8UF00H0031143
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

Đặt hàngSo sánh
320.000.000 

Xe lu rung HITACHI CC150C-3

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Xe lu rung HITACHI CC150C-3
Số khung : HCM8UF00H0031143
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2
Số khung : 751750131536
Nước sản xuất : Đức

310.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2
Số khung : 751750131536
Nước sản xuất : Đức

310.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung BOMAG BW115AD-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AD-2
Số khung : 751750121501
Nước sản xuất : Đức

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung HITACHI CC150C-3

0 out of 5
(0)

Xe lu rung HITACHI CC150C-3
Số khung : HCM8UF00H0031143
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

320.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung HITACHI CC150C-3

0 out of 5
(0)

Xe lu rung HITACHI CC150C-3
Số khung : HCM8UF00H0031143
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

320.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2
Số khung : 751750131536
Nước sản xuất : Đức

310.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AC-2
Số khung : 751750131536
Nước sản xuất : Đức

310.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung BOMAG BW115AD-2

0 out of 5
(0)

Xe lu rung BOMAG BW115AD-2
Số khung : 751750121501
Nước sản xuất : Đức

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung HITACHI CC150C-3

0 out of 5
(0)

Xe lu rung HITACHI CC150C-3
Số khung : HCM8UF00H0031143
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

320.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xe lu rung HITACHI CC150C-3

0 out of 5
(0)

Xe lu rung HITACHI CC150C-3
Số khung : HCM8UF00H0031143
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất : 2006

320.000.000  Đặt hàngSo sánh

Xem tất cả 5 kết quả