Xe đào 6-50 tấn

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3
Số khung : 12V-43910
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

SKU: EX1203.3910
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3
Số khung : 12V-43910
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

SKU: N/A
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-5

0 out of 5
(0)

Số khung : 1E4-51183
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1990
Thời gian bảo hành: 6 tháng

SKU: EX120.5.1183
850.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-5

0 out of 5
(0)

Số khung : 1E4-51183
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1990
Thời gian bảo hành: 6 tháng

SKU: N/A
850.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E
Số khung : 14MP091929
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

SKU: EX200.5E.1929
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E
Số khung : 14MP091929
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

SKU: N/A
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3
Số khung : LP-15518
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1997

SKU: SK120.5518
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3
Số khung : LP-15518
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1997

SKU: N/A
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1
Số khung : 1041
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

SKU: PC128UU.1.1041
650.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1
Số khung : 1041
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

SKU: N/A
650.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2
Số khung:0279
Năm sản xuất: 2004

SKU: CAT345BL-2.0279
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2
Số khung:0279
Năm sản xuất: 2004

SKU: N/A
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK200-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6E
Số khung:YN08-34018
Năm sản xuất: 2004

SKU: SK200.6E.4018
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK210D-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
SK210D-8
Số khung:YN11-45580
Năm sản xuất: 2006

SKU: SK210D.8.5580
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK210D-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK210D-8
Số khung:YN11-51748
Năm sản xuất: 2006

SKU: SK210D.8.1748
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK330-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
SK330-8
Số khung: LC10-07002

SKU: SK330.8.7002
1.800.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK210-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK210-6E
Số khung:YN08-34466
Năm sản xuất: 2003

SKU: SK210.6E.4466
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK250LC-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK250LC-6E
Số khung:LL10-03818
Năm sản xuất: 2004

SKU: SK250LC.6E.3818
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK115SR-1E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK115SR-1E
Số khung:YV04-04172
Năm sản xuất: 2007

SKU: SK115SR.4172
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK135SR-1E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK135SR-1E
Số khung:YY03-05690
Năm sản xuất: 2004

SKU: SK135SR.5690
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3

0 out of 5
(0)
SKU: EX1203.3910

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3
Số khung : 12V-43910
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3
Số khung : 12V-43910
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

Đặt hàngSo sánh
850.000.000 

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-5

0 out of 5
(0)
SKU: EX120.5.1183

Số khung : 1E4-51183
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1990
Thời gian bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
850.000.000 

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-5

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Số khung : 1E4-51183
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1990
Thời gian bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E

0 out of 5
(0)
SKU: EX200.5E.1929

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E
Số khung : 14MP091929
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E
Số khung : 14MP091929
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3

0 out of 5
(0)
SKU: SK120.5518

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3
Số khung : LP-15518
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1997

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3
Số khung : LP-15518
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1997

Đặt hàngSo sánh
650.000.000 

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1

0 out of 5
(0)
SKU: PC128UU.1.1041

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1
Số khung : 1041
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Đặt hàngSo sánh
650.000.000 

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1
Số khung : 1041
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2

0 out of 5
(0)
SKU: CAT345BL-2.0279

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2
Số khung:0279
Năm sản xuất: 2004

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2
Số khung:0279
Năm sản xuất: 2004

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO SK200-6E

0 out of 5
(0)
SKU: SK200.6E.4018

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6E
Số khung:YN08-34018
Năm sản xuất: 2004

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO SK210D-8

0 out of 5
(0)
SKU: SK210D.8.5580

Máy đào bánh xích KOBELCO
SK210D-8
Số khung:YN11-45580
Năm sản xuất: 2006

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO SK210D-8

0 out of 5
(0)
SKU: SK210D.8.1748

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK210D-8
Số khung:YN11-51748
Năm sản xuất: 2006

Đặt hàngSo sánh
1.800.000.000 

Máy đào bánh xích KOBELCO SK330-8

0 out of 5
(0)
SKU: SK330.8.7002

Máy đào bánh xích KOBELCO
SK330-8
Số khung: LC10-07002

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK210-6E

0 out of 5
(0)
SKU: SK210.6E.4466

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK210-6E
Số khung:YN08-34466
Năm sản xuất: 2003

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK250LC-6E

0 out of 5
(0)
SKU: SK250LC.6E.3818

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK250LC-6E
Số khung:LL10-03818
Năm sản xuất: 2004

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO SK115SR-1E

0 out of 5
(0)
SKU: SK115SR.4172

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK115SR-1E
Số khung:YV04-04172
Năm sản xuất: 2007

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy đào bánh xích KOBELCO SK135SR-1E

0 out of 5
(0)
SKU: SK135SR.5690

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK135SR-1E
Số khung:YY03-05690
Năm sản xuất: 2004

Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3
Số khung : 12V-43910
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3
Số khung : 12V-43910
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-5

0 out of 5
(0)

Số khung : 1E4-51183
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1990
Thời gian bảo hành: 6 tháng

850.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-5

0 out of 5
(0)

Số khung : 1E4-51183
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1990
Thời gian bảo hành: 6 tháng

850.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E
Số khung : 14MP091929
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E
Số khung : 14MP091929
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3
Số khung : LP-15518
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1997

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3
Số khung : LP-15518
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1997

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1
Số khung : 1041
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

650.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1
Số khung : 1041
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

650.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2
Số khung:0279
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2
Số khung:0279
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK200-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6E
Số khung:YN08-34018
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK210D-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
SK210D-8
Số khung:YN11-45580
Năm sản xuất: 2006

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK210D-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK210D-8
Số khung:YN11-51748
Năm sản xuất: 2006

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK330-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
SK330-8
Số khung: LC10-07002

1.800.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK210-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK210-6E
Số khung:YN08-34466
Năm sản xuất: 2003

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK250LC-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK250LC-6E
Số khung:LL10-03818
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK115SR-1E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK115SR-1E
Số khung:YV04-04172
Năm sản xuất: 2007

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK135SR-1E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK135SR-1E
Số khung:YY03-05690
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3
Số khung : 12V-43910
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-3
Số khung : 12V-43910
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1995

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-5

0 out of 5
(0)

Số khung : 1E4-51183
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1990
Thời gian bảo hành: 6 tháng

850.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX120-5

0 out of 5
(0)

Số khung : 1E4-51183
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1990
Thời gian bảo hành: 6 tháng

850.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E
Số khung : 14MP091929
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : HITACHI EX200-5E
Số khung : 14MP091929
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3
Số khung : LP-15518
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1997

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích : Kobelco SK120-3
Số khung : LP-15518
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1997

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1
Số khung : 1041
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

650.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích :Komatsu PC128UU-1
Số khung : 1041
Nước sản xuất : Nhật Bản
Năm sản xuất: 1999

650.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2
Số khung:0279
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích CAT 345BL-2
Số khung:0279
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK200-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK200-6E
Số khung:YN08-34018
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK210D-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
SK210D-8
Số khung:YN11-45580
Năm sản xuất: 2006

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK210D-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK210D-8
Số khung:YN11-51748
Năm sản xuất: 2006

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK330-8

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
SK330-8
Số khung: LC10-07002

1.800.000.000  Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK210-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK210-6E
Số khung:YN08-34466
Năm sản xuất: 2003

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO Model SK250LC-6E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK250LC-6E
Số khung:LL10-03818
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK115SR-1E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK115SR-1E
Số khung:YV04-04172
Năm sản xuất: 2007

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy đào bánh xích KOBELCO SK135SR-1E

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh xích KOBELCO
Model SK135SR-1E
Số khung:YY03-05690
Năm sản xuất: 2004

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Hiển thị 1–20 trong 89 kết quả