Xe bơm cần Sany

Xe Bơm Cần (trên 60m) Sany SYM5502THB 620C-10A

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5502THB 620C-10A
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5502THB 620C-10A.7
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (55-60m) Sany SYG5441THBCB 560C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5441THBCB 560C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5441THBCB 560C-10.6
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (49-55m) Sany SYG5340THB 490C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5340THB 490C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5340THB 490C-10.5
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (38-48 m) Sany SYG5370THBEB 470C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5370THBEB 470C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5370THBEB 470C-10.4
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (38-48 m) Sany SYG5260THB 390C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5260THB 390C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5260THB 390C-10.3
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (37m) Sany SYM5230THB 370C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5230THB 370C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5230THB 370C-10.2
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (dưới 37m) Sany SYM5180THBES 30C-8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5180THBES 30C-8
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5180THBES 30C-8.1
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (trên 60m) Sany SYM5502THB 620C-10A

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5502THB 620C-10A
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5502THB 620C-10A.7
SKU: SYM5502THB 620C-10A_5502THB 620C-10A.7
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (55-60m) Sany SYG5441THBCB 560C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5441THBCB 560C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5441THBCB 560C-10.6
SKU: SYG5441THBCB 560C-10_5441THBCB 560C-10.6
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (49-55m) Sany SYG5340THB 490C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5340THB 490C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5340THB 490C-10.5
SKU: SYG5340THB 490C-10_5340THB 490C-10.5
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (38-48 m) Sany SYG5370THBEB 470C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5370THBEB 470C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5370THBEB 470C-10.4
SKU: SYG5370THBEB 470C-10_5370THBEB 470C-10.4
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (38-48 m) Sany SYG5260THB 390C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5260THB 390C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5260THB 390C-10.3
SKU: SYG5260THB 390C-10_5260THB 390C-10.3
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (37m) Sany SYM5230THB 370C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5230THB 370C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5230THB 370C-10.2
SKU: SYM5230THB 370C-10_5230THB 370C-10.2
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (dưới 37m) Sany SYM5180THBES 30C-8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5180THBES 30C-8
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5180THBES 30C-8.1
SKU: SYM5180THBES 30C-8_5180THBES 30C-8.1
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (trên 60m) Sany SYM5502THB 620C-10A

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5502THB 620C-10A
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5502THB 620C-10A.7
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (55-60m) Sany SYG5441THBCB 560C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5441THBCB 560C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5441THBCB 560C-10.6
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (49-55m) Sany SYG5340THB 490C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5340THB 490C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5340THB 490C-10.5
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (38-48 m) Sany SYG5370THBEB 470C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5370THBEB 470C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5370THBEB 470C-10.4
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (38-48 m) Sany SYG5260THB 390C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYG5260THB 390C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5260THB 390C-10.3
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm Cần (37m) Sany SYM5230THB 370C-10

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5230THB 370C-10
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5230THB 370C-10.2
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Xe Bơm cần (dưới 37m) Sany SYM5180THBES 30C-8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: Sany/SYM5180THBES 30C-8
 • Nước sản xuất: CHINA
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:5180THBES 30C-8.1
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Hiển thị tất cả 7 kết quả