Trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông F Series 180m³ / h SANY HZS180F8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS180F8
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS180F8.005
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông F Series 120m³ SANY HZS120F8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS120F8
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS120F8.004
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 90m³ / h SANY HZS90G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS90G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS90G.003
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 60m³ / h SANY HZS60G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS60G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS60G.002
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 30m³ / h SANY HZS30G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS30G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS30G.001
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông F Series 180m³ / h SANY HZS180F8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS180F8
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS180F8.005
SKU: HZS180F8_HZS180F8.005
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông F Series 120m³ SANY HZS120F8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS120F8
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS120F8.004
SKU: HZS120F8_HZS120F8.004
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 90m³ / h SANY HZS90G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS90G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS90G.003
SKU: HZS90G_HZS90G.003
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 60m³ / h SANY HZS60G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS60G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS60G.002
SKU: HZS60G_HZS60G.002
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 30m³ / h SANY HZS30G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS30G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS30G.001
SKU: HZS30G_HZS30G.001
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông F Series 180m³ / h SANY HZS180F8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS180F8
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS180F8.005
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông F Series 120m³ SANY HZS120F8

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS120F8
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS120F8.004
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 90m³ / h SANY HZS90G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS90G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS90G.003
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 60m³ / h SANY HZS60G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS60G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS60G.002
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Trạm trộn bê tông G Series 30m³ / h SANY HZS30G

0 out of 5
(0)
 • Nhãn hiệu: SANY/HZS30G
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Số khung:HZS30G.001
Gọi ngay bộ phận kinh doanh để được tư vấn tốt nhất
Mr Tịnh: 0933.041.093
Mr Tùng: 0932 077 992
Ms Dương: 0988.014.814
Chi tiết sản phẩm

Hiển thị tất cả 5 kết quả