Turbo Garrett - IHI - BrogWaner

Turbocharger máy xúc đào 4LGK-387/4.03T

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Holset
Xuất xứ: UK
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: 4LGK-387
13.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: ME078871
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-6E

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: ME440895
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: 241004631
22.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK250-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: S1760E0012
30.375.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK300 (6D22)

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: PT001012
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK330-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: ME088840
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK330-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: S1760E0200
32.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK460-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: VA570100
48.600.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC200-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: 7008360001
15.212.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC200-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: 4037469
27.910.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC300-6/PC350-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: 4666700013
22.275.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC400-7

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: 319494
36.975.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Model H1C

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Holset
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

SKU: H1C
9.500.000  Đặt hàngSo sánh
13.000.000 

Turbocharger máy xúc đào 4LGK-387/4.03T

0 out of 5
(0)
SKU: 4LGK-387

Thương Hiệu: Holset
Xuất xứ: UK
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-6

0 out of 5
(0)
SKU: ME078871

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-6E

0 out of 5
(0)
SKU: ME440895

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
22.000.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-8

0 out of 5
(0)
SKU: 241004631

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
30.375.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK250-8

0 out of 5
(0)
SKU: S1760E0012

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK300 (6D22)

0 out of 5
(0)
SKU: PT001012

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK330-6

0 out of 5
(0)
SKU: ME088840

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
32.000.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK330-8

0 out of 5
(0)
SKU: S1760E0200

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
48.600.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK460-8

0 out of 5
(0)
SKU: VA570100

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
15.212.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC200-6

0 out of 5
(0)
SKU: 7008360001

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
27.910.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC200-8

0 out of 5
(0)
SKU: 4037469

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
22.275.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC300-6/PC350-6

0 out of 5
(0)
SKU: 4666700013

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
36.975.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC400-7

0 out of 5
(0)
SKU: 319494

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh
9.500.000 

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Model H1C

0 out of 5
(0)
SKU: H1C

Thương Hiệu: Holset
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Đặt hàngSo sánh

Turbocharger máy xúc đào 4LGK-387/4.03T

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Holset
Xuất xứ: UK
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

13.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-6E

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

22.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK250-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

30.375.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK300 (6D22)

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK330-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK330-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

32.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK460-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

48.600.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC200-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

15.212.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC200-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

27.910.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC300-6/PC350-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

22.275.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC400-7

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

36.975.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Model H1C

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Holset
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

9.500.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger máy xúc đào 4LGK-387/4.03T

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Holset
Xuất xứ: UK
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

13.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-6E

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK200-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

22.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK250-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

30.375.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK300 (6D22)

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK330-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK330-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

32.000.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Kobelco SK460-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

48.600.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC200-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

15.212.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC200-8

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

27.910.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC300-6/PC350-6

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

22.275.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Komatsu PC400-7

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Honeywell Garrett
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

36.975.000  Đặt hàngSo sánh

Turbocharger tăng áp máy xúc đào Model H1C

0 out of 5
(0)

Thương Hiệu: Holset
Xuất xứ: Singapore
Chất lượng: mới 100%
Kích thước: Tiêu chuẩn
Bảo hành: 6 tháng

9.500.000  Đặt hàngSo sánh

Xem tất cả 14 kết quả