Việt Nhật cho BACHY SOLETANCHE VN thuê xe cẩu bánh xích 150 tấn – Viet Nhat leases a 150 tons crawler crane to BACHY SOLETANCHE.

Ngày 15/05/2022:

On May 15, 2022:
Việt Nhật tiếp tục bàn giao xe cẩu bánh xích 150 tấn cho CÔNG TY BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM để thi công tại dự án THE NEXUS – TOWER 3 quận 1. Trước đó BACHY SOLENTANCHE cũng đã hợp tác cùng Việt Nhật trong dự án cao ốc văn phòng ETOWN 6.

Viet Nhat handed over 150 tons crawler cranes to BACHY SOLETANCHE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY for construction work at THE NEXUS – TOWER 3 project in District 1.
Previously, BACHY SOLENTANCHE also cooperated with Viet Nhat in the ETOWN 6 office building project.

Với phương châm luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chuẩn. Các xe cẩu bánh xích do Việt Nhật cung cấp cho thuê luôn luôn đảm bảo tình trạng hoạt động tốt 24/24 để đảm bảo việc xếp dỡ vật tư, thiết bị của công trình.

With the motto of always taking customer satisfaction as the standard. The crawler cranes provided by Viet Nhat for rent always in good working condition 24/24 to ensure the loading and unloading of materials and equipment of the project.

 

Xe cẩu bánh xích: 50 tấn, 70 tấn, 100 tấn, 150 tấn, 250 tấn, 600 tấn, 1250 tấn.Crawler crane: 50 tons, 70 tons, 100 tons, 150 tons, 250 tons, 600 tons, 1250 tons.

Đang xem: Việt Nhật cho BACHY SOLETANCHE VN thuê xe cẩu bánh xích 150 tấn – Viet Nhat leases a 150 tons crawler crane to BACHY SOLETANCHE.

0 sản phẩm
Giá liên hệ
Xem chi tiết
0 sản phẩm
Giá liên hệ
Đóng
Hotline: 0984624468
article