Kết quả tìm kiếm: &ldquo hitachi”

Bộ dải xích, xuơng xích máy xúc đào Hitachi

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB, CH
Model:
+ EX120, EX120-1, EX120-3, EX120-5, 2EX150-1, EX200UH083/07-7, EX200-2/3, EX200-1EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX215, EX270, EX300-1 UH12-7, EX300, , EX400, EX550, EX700, EX800, EX1000…
+ ZX225USR,ZX140W, ZX170W, ZX330, ZX280LCH, ZX200, ZX 200-3, ZX200-5, ZX330, ZX330-3, ZX330-5, ZX700, ZX500, ZX670, ZX670-3, ZX670-5,

SKU: PT000HTC
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Bánh sao, vành sao máy xúc đào Hitachi

0 out of 5
(0)

“Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB, CH
Model:
+ EX120, EX120-1, EX120-3, EX120-5, 2EX150-1, EX200UH083/07-7, EX200-2/3, EX200-1EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX215, EX270, EX300-1 UH12-7, EX300, , EX400, EX550, EX700, EX800, EX1000…
+ ZX225USR,ZX140W, ZX170W, ZX330, ZX280LCH, ZX200, ZX 200-3, ZX200-5, ZX330, ZX330-3, ZX330-5, ZX700, ZX500, ZX670, ZX670-3, ZX670-5,”

SKU: PT0000HTC
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy xúc đào bánh lốp Hitachi ZX170W-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh lốp Hitachi
Model ZX170W-3
Số khung:003021

SKU: V.ZX170.3.3021
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt tay lái máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: Phốt tay lái
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

SKU: PT001065
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty boom máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt cần đứng( phốt ty nâng)
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

SKU: PT000863
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty arm máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại phốt: ZX200-3
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

SKU: PT000864
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

SKU: PT000865
Giá liên hệ Đọc tiếpSo sánh

Phốt ty boom máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt cần đứng( phốt ty nâng)
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

SKU: PT000866
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty arm máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại phốt: ZX330-3
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

SKU: PT000867
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

SKU: PT000868
Giá liên hệ Đọc tiếpSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc HitachiEX120-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

SKU: PT000076
930.000  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX200-2/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS&HSB
Hàng mới : 100%

SKU: PT000894
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Lá xích máy xúc Hitachi EX400-1/3/5, 600*11

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu: HS&HSB
Chất lượng: mới 100%

SKU: PT000674
710.574.116  Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi ZX330-1

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

SKU: PT000659
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Bánh sao máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

SKU: PT000666
3.623.928  Đặt hàngSo sánh

Bánh sao máy xúc Hitachi EX200-2, 21T/16H

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

SKU: PT000667
1.279.033  Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

SKU: PT000576
Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi ZX300-1

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

SKU: PT000577
2.557.126  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

SKU: PT000581
1.917.844.513  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX300-1/ZX330

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

SKU: PT000582
1.562.688.138  Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Bộ dải xích, xuơng xích máy xúc đào Hitachi

0 out of 5
(0)
SKU: PT000HTC

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB, CH
Model:
+ EX120, EX120-1, EX120-3, EX120-5, 2EX150-1, EX200UH083/07-7, EX200-2/3, EX200-1EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX215, EX270, EX300-1 UH12-7, EX300, , EX400, EX550, EX700, EX800, EX1000…
+ ZX225USR,ZX140W, ZX170W, ZX330, ZX280LCH, ZX200, ZX 200-3, ZX200-5, ZX330, ZX330-3, ZX330-5, ZX700, ZX500, ZX670, ZX670-3, ZX670-5,

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Bánh sao, vành sao máy xúc đào Hitachi

0 out of 5
(0)
SKU: PT0000HTC

“Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB, CH
Model:
+ EX120, EX120-1, EX120-3, EX120-5, 2EX150-1, EX200UH083/07-7, EX200-2/3, EX200-1EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX215, EX270, EX300-1 UH12-7, EX300, , EX400, EX550, EX700, EX800, EX1000…
+ ZX225USR,ZX140W, ZX170W, ZX330, ZX280LCH, ZX200, ZX 200-3, ZX200-5, ZX330, ZX330-3, ZX330-5, ZX700, ZX500, ZX670, ZX670-3, ZX670-5,”

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Máy xúc đào bánh lốp Hitachi ZX170W-3

0 out of 5
(0)
SKU: V.ZX170.3.3021

Máy đào bánh lốp Hitachi
Model ZX170W-3
Số khung:003021

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Phốt tay lái máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)
SKU: PT001065

Loại: Phốt tay lái
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Phốt ty boom máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)
SKU: PT000863

Loại: phốt cần đứng( phốt ty nâng)
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Phốt ty arm máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)
SKU: PT000864

Loại phốt: ZX200-3
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Phốt ty gầu máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)
SKU: PT000865

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Đọc tiếpSo sánh
Giá liên hệ

Phốt ty boom máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)
SKU: PT000866

Loại: phốt cần đứng( phốt ty nâng)
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Phốt ty arm máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)
SKU: PT000867

Loại phốt: ZX330-3
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Phốt ty gầu máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)
SKU: PT000868

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Đọc tiếpSo sánh
930.000 

Phốt ty gầu máy xúc HitachiEX120-3

0 out of 5
(0)
SKU: PT000076

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX200-2/3/5

0 out of 5
(0)
SKU: PT000894

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS&HSB
Hàng mới : 100%

Đặt hàngSo sánh
710.574.116 

Lá xích máy xúc Hitachi EX400-1/3/5, 600*11

0 out of 5
(0)
SKU: PT000674

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu: HS&HSB
Chất lượng: mới 100%

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi ZX330-1

0 out of 5
(0)
SKU: PT000659

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

Đặt hàngSo sánh
3.623.928 

Bánh sao máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)
SKU: PT000666

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

Đặt hàngSo sánh
1.279.033 

Bánh sao máy xúc Hitachi EX200-2, 21T/16H

0 out of 5
(0)
SKU: PT000667

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

Đặt hàngSo sánh
Giá liên hệ

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)
SKU: PT000576

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

Đặt hàngSo sánh
2.557.126 

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi ZX300-1

0 out of 5
(0)
SKU: PT000577

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

Đặt hàngSo sánh
1.917.844.513 

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)
SKU: PT000581

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

Đặt hàngSo sánh
1.562.688.138 

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX300-1/ZX330

0 out of 5
(0)
SKU: PT000582

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

Đặt hàngSo sánh

Bộ dải xích, xuơng xích máy xúc đào Hitachi

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB, CH
Model:
+ EX120, EX120-1, EX120-3, EX120-5, 2EX150-1, EX200UH083/07-7, EX200-2/3, EX200-1EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX215, EX270, EX300-1 UH12-7, EX300, , EX400, EX550, EX700, EX800, EX1000…
+ ZX225USR,ZX140W, ZX170W, ZX330, ZX280LCH, ZX200, ZX 200-3, ZX200-5, ZX330, ZX330-3, ZX330-5, ZX700, ZX500, ZX670, ZX670-3, ZX670-5,

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Bánh sao, vành sao máy xúc đào Hitachi

0 out of 5
(0)

“Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB, CH
Model:
+ EX120, EX120-1, EX120-3, EX120-5, 2EX150-1, EX200UH083/07-7, EX200-2/3, EX200-1EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX215, EX270, EX300-1 UH12-7, EX300, , EX400, EX550, EX700, EX800, EX1000…
+ ZX225USR,ZX140W, ZX170W, ZX330, ZX280LCH, ZX200, ZX 200-3, ZX200-5, ZX330, ZX330-3, ZX330-5, ZX700, ZX500, ZX670, ZX670-3, ZX670-5,”

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy xúc đào bánh lốp Hitachi ZX170W-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh lốp Hitachi
Model ZX170W-3
Số khung:003021

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt tay lái máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: Phốt tay lái
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty boom máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt cần đứng( phốt ty nâng)
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty arm máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại phốt: ZX200-3
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Giá liên hệ Đọc tiếpSo sánh

Phốt ty boom máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt cần đứng( phốt ty nâng)
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty arm máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại phốt: ZX330-3
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Giá liên hệ Đọc tiếpSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc HitachiEX120-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

930.000  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX200-2/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS&HSB
Hàng mới : 100%

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Lá xích máy xúc Hitachi EX400-1/3/5, 600*11

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu: HS&HSB
Chất lượng: mới 100%

710.574.116  Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi ZX330-1

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Bánh sao máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

3.623.928  Đặt hàngSo sánh

Bánh sao máy xúc Hitachi EX200-2, 21T/16H

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

1.279.033  Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi ZX300-1

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

2.557.126  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

1.917.844.513  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX300-1/ZX330

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

1.562.688.138  Đặt hàngSo sánh

Bộ dải xích, xuơng xích máy xúc đào Hitachi

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB, CH
Model:
+ EX120, EX120-1, EX120-3, EX120-5, 2EX150-1, EX200UH083/07-7, EX200-2/3, EX200-1EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX215, EX270, EX300-1 UH12-7, EX300, , EX400, EX550, EX700, EX800, EX1000…
+ ZX225USR,ZX140W, ZX170W, ZX330, ZX280LCH, ZX200, ZX 200-3, ZX200-5, ZX330, ZX330-3, ZX330-5, ZX700, ZX500, ZX670, ZX670-3, ZX670-5,

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Bánh sao, vành sao máy xúc đào Hitachi

0 out of 5
(0)

“Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB, CH
Model:
+ EX120, EX120-1, EX120-3, EX120-5, 2EX150-1, EX200UH083/07-7, EX200-2/3, EX200-1EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX215, EX270, EX300-1 UH12-7, EX300, , EX400, EX550, EX700, EX800, EX1000…
+ ZX225USR,ZX140W, ZX170W, ZX330, ZX280LCH, ZX200, ZX 200-3, ZX200-5, ZX330, ZX330-3, ZX330-5, ZX700, ZX500, ZX670, ZX670-3, ZX670-5,”

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Máy xúc đào bánh lốp Hitachi ZX170W-3

0 out of 5
(0)

Máy đào bánh lốp Hitachi
Model ZX170W-3
Số khung:003021

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt tay lái máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: Phốt tay lái
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty boom máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt cần đứng( phốt ty nâng)
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty arm máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại phốt: ZX200-3
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc Hitachi ZX200-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Giá liên hệ Đọc tiếpSo sánh

Phốt ty boom máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt cần đứng( phốt ty nâng)
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty arm máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại phốt: ZX330-3
Chất lượng: mới 100%
Hiệu: NOK

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc Hitachi ZX330-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

Giá liên hệ Đọc tiếpSo sánh

Phốt ty gầu máy xúc HitachiEX120-3

0 out of 5
(0)

Loại: phốt ty gầu
Hiệu: NOK
Chất lượng: mới 100%

930.000  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX200-2/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS&HSB
Hàng mới : 100%

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Lá xích máy xúc Hitachi EX400-1/3/5, 600*11

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu: HS&HSB
Chất lượng: mới 100%

710.574.116  Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi ZX330-1

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Bánh sao máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

3.623.928  Đặt hàngSo sánh

Bánh sao máy xúc Hitachi EX200-2, 21T/16H

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2000
Hiệu:HS$HSB
Hàng mới : 100%

1.279.033  Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

Giá liên hệ Đặt hàngSo sánh

Ga lê tỳ máy xúc Hitachi ZX300-1

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

2.557.126  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX400-1/3/5

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

1.917.844.513  Đặt hàngSo sánh

Ga lê đỡ máy xúc Hitachi EX300-1/ZX330

0 out of 5
(0)

Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
Hiệu: HS&HSB

1.562.688.138  Đặt hàngSo sánh

Hiển thị 1–20 trong 78 kết quả